Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Nye undersøkelser viser at det finnes aktive PCB-kilder på land i de russiske bosetningene i Barentsburg og Pyramiden på Svalbard.
Det er kartlagt høy radioaktivitet i granittene innenfor tett befolkede områder sørvest for Bergen sentrum.
Det startet med forskning på istidsgeologi på Jæren. Mer enn femten år senere, er alt klart for tapping av krystallrent kildevann på flaske.
Flere snø- og jordskred, mer steinsprang og økt fare for leirskred. Stigende temperatur og mer nedbør vil øke faren for alle typer skred i deler av Norge de neste 50 årene.
Mineraler, olje, gass og fornybar energi kan skape en ny bærebjelke i nordnorsk næringsliv fram mot 2030, spår ny rapport.