Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Forvitret fjell kan gi trøbbel i tunnelbygging, men også ressurser til oljenæringen. Et eksempel fra Andøya viser at geologi både skaper problemer og muligheter.
Nye urankart viser hvor naturlig radioaktiv kysten av Vestlandet egentlig er, og i hvilke områder det kan være mye radon i hus.
Utenfor kysten av Nordland er et 250 kilometer langt område berørt av skred som kan ha gått for mer enn 4000 år siden.
Et helikopter flyr i rette linjer fram og tilbake over Troms med en lang målesonde hengende under seg. De geofysiske helikoptermålingene i Nord-Norge er i full gang.
Mens geologene tidligere var helt avhengige av papirkart, flyfoto og feltdagbøker i papir, kan de i den digitale kartleggingshverdagen ta kontoret på armen.