Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Utenfor kysten av Nordland er et 250 kilometer langt område berørt av skred som kan ha gått for mer enn 4000 år siden.
Et helikopter flyr i rette linjer fram og tilbake over Troms med en lang målesonde hengende under seg. De geofysiske helikoptermålingene i Nord-Norge er i full gang.
Mens geologene tidligere var helt avhengige av papirkart, flyfoto og feltdagbøker i papir, kan de i den digitale kartleggingshverdagen ta kontoret på armen.
Rissa-raset tok liv og rystet Norge. 33 år senere er bunnforholdene i innsjøen Botn grundig kartlagt. Resultatet viser blant annet ferske spor etter skred i strandsonen.
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 10,8 milliarder kroner.