Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.

Trondheims Sparebank, oppført i 1882, er den første helsteinsbygningen i Norden i moderne tid. Den er tydelig inspirert av Nidarosdomens, både i stil og materialbruk.

Noreg har sand, grus og pukk til ein verdi av nær 500 milliardar kroner. Dei samla reservane og ressursane er rekna til 8300 millionar tonn, og er venta å vare i godt over 100 år.
Mer oksygen, global istid, forsteinet olje, spor av liv. De dramatiske endringene i Jordens miljø for mer enn 2 milliarder år siden, blir beskrevet i nytt bokverk.
Gigantiske undersjøiske skred er årsak til ei rekkje merkelege grotter i havbotnen utanfor Troms og Vesterålen.