Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Nye skredkart for Rjukan avdekker at mye bebyggelse i det trange dalføret ligger i faresonene for skred. Geologene ber kommunen skjerpe beredskapen og utarbeide planer for evakuering ved ekstremnedbør.
Denne fjellsprekken beveger seg fire-fem centimeter hvert år. Faren for et dramatisk fjellskred fra fjellmassivet Åkerneset i Møre og Romsdal kan være langt større enn forskerne hittil har trodd.
De leter etter varmen under beina våre. To dype boringer ned i selve grunnfjellet i Oslo-området øker nå kunnskapen om hvordan varme produseres og transporteres i ulike bergarter på forskjellig dyp.
Her kan du starte påsketuren. Nye skredkart på Internett gjør det lettere å planlegge rutevalg og ferdsel i deler av det norske vinterfjellet.
Ny forskning rokker ved vedtatte sannheter om Oslo-riften. Jordskorpen under den gamle riftdalen ved Oslo ser etter alt å dømme annerledes ut enn tidligere antatt.