Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Gamle havområder, med små øyer og store vulkaner, etterfulgt av en kraftig kollisjon mellom to kontinenter som skapte en fjellkjede på størrelse med dagens Himalaya. Kort fortalt: geologihistorien til Midt-Norge.  

Hver fjerde time skal det stupbratte fjellet i Åndalsnes kartlegges i detalj med kamera, et fjell hvor det går mange små og store skred.  

Grønnsteinsbeltet i Karasjok er rikt på edle metaller. Likevel har ingen klart å lage industri av det. 

Med grundig måling av tyngdekraften, kan geofysikere nå kartlegge hvor dypt det er ned til berggrunnen. Resultatene kan få stor betydning for lokale anleggsprosjekter.

Bevegelser i undergrunnen river og sliter i Nordland. Nå er skoler og uthus utstyrt med jordskjelvmålere, slik at forskere kan se om aktiviteten kan avsløre olje- og gassreservoarer.