Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Grønnsteinsbeltet i Karasjok er rikt på edle metaller. Likevel har ingen klart å lage industri av det. 

Med grundig måling av tyngdekraften, kan geofysikere nå kartlegge hvor dypt det er ned til berggrunnen. Resultatene kan få stor betydning for lokale anleggsprosjekter.

Bevegelser i undergrunnen river og sliter i Nordland. Nå er skoler og uthus utstyrt med jordskjelvmålere, slik at forskere kan se om aktiviteten kan avsløre olje- og gassreservoarer.
Med datamaskin på magen og notisbok i hånda, tråler geologene fjellsidene på jakt etter spor av skred.
Den norske strandflaten har lenge vært en geologisk gåte. Nye geofysiske funn kan bringe oss nærmere svaret på hvordan - og når - det spesielle landskapet ble dannet.