Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Nye kart bidrar til å identifisere radonutsatte områder i Oslo-regionen. Mellom 250 og 300 nordmenn pådrar seg lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering av for høye radonkonsentrasjoner i inneluft.
Det er kartlagt høy radioaktivitet i granittene innenfor tett befolkede områder sørvest for Bergen sentrum.
Et skred som omfatter hele fjellpartiet Åkneset i Møre og Romsdal kan skape en 40 meter høy flodbølge. Bølgen vil ramme de to tettstedene Hellesylt og Geiranger bare minutter senere.

Den kjente Trondheimskirken er ikke bare Olav den Helliges gravsted, den er også et utstillingsvindu av norske bergarter.

I løpet av 2007 skal det det ustabile fjellmassivet Åkneset i Møre og Romsdal være satt under konstant operativ overvåking. Millionsatsingen på kartlegging og overvåking av det farlige fjellet i Stranda kommune gir resultater allerede nå.