Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Nye kart bidrar til å identifisere radonutsatte områder i Oslo-regionen. Mellom 250 og 300 nordmenn pådrar seg lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering av for høye radonkonsentrasjoner i inneluft.
Her kan du starte påsketuren. Nye skredkart på Internett gjør det lettere å planlegge rutevalg og ferdsel i deler av det norske vinterfjellet.

Den kjente Trondheimskirken er ikke bare Olav den Helliges gravsted, den er også et utstillingsvindu av norske bergarter.

Forskere leter etter sjeldne metaller dypt nede i fjellet. Metallene kan brukes i alt fra smarttelefoner til vindmøller.

Midt under siste istid smeltet enorme isdekker. Landområder som hadde vært presset ned av isen ble oversvømt. Havet steg svært raskt. I elvedaler i Nordvest-Russland nådde havet 200-300 kilometer lenger inn i landet enn i dag.