Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Komi, nordlige Russland: Brått tar vegen slutt. Bare den mektige Vychegda-elva flyter sakte gjennom det øsende regnværet rett foran oss.
Sporelementer i fiskeskjell kan i framtida gjøre det mulig å spore vill-laks tilbake til sin barndoms elv, og rømt oppdrettsfisk tilbake til settefiskanlegget.

Forskere leter etter sjeldne metaller dypt nede i fjellet. Metallene kan brukes i alt fra smarttelefoner til vindmøller.

Norge er på veg nordover. - Om 50 millioner år ligger Oslo på samme breddegrad som dagens grense mellom Nord-Trøndelag og Nordland, sier forsker Trond H. Torsvik ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Den norske kontinentalsokkelen er mer fargerik og spennende enn man skulle tro ved første øyekast. Utenfor Troms er det funnet nye korallrev.