Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Nye geologiske kart over Saltstraumen kan gjere det enklare å ta vare på dei mest sårbare naturtypane. Dei kan òg bli eit viktig verktøy for turistnæringa i området.

I bygdene rundt Åknes i Møre og Romsdal er det ti til hundre ganger større sannsynlighet for å miste livet i et fjellskred enn i en trafikkulykke. Det ustabile fjellpartiet Åknes blir nå klassifisert som et hundreårsskred.
Maringeologer har funnet spor etter det som trolig er en rekke miner fra andre verdenskrig i Oslofjorden. Minene stammer etter alt å dømme fra en britisk operasjon i september 1944.
Utenfor kysten av Nordland er et 250 kilometer langt område berørt av skred som kan ha gått for mer enn 4000 år siden.
Forskere har trolig funnet kvernsteiner og slipesteiner fra faraoisk tid i et steinbrudd i Gebel Gulab vest for Aswan i Egypt. Også digre obelisker og statuer er forsøkt brutt ut av sandsteinen i området.