Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Gjennom mat og drikke får i oss omtrent 10 milligram av det kjemiske stoffet glykosal hver dag. Forsøk på mus viser at stoffet kan øke faren for kreft.
Oslo fortettes og grøntområder forsvinner. Forsker mener folk kommer foran planter, dyr og småkryp i byplanleggingen.
Eldre og syke er ikke fullt så ensomme og elendige som mediene vil ha det til. Mange er fortsatt oppegående og selvstendige, selv om de har vondt både her og der.
Sykepleierne vil ikke arbeide deltid lenger. På ti år er andelen studenter som satser på deltid, halvert.
Når barna ikke har norsk som morsmål, får de ikke den støtten de skal ha i barnehagen. Lederne mangler flerkulturell kompetanse.