Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Barnets hjerne er i rask utvikling. Men det er et vindu i utviklingen når barnet er mellom tre og fem år som er spesielt viktig. Da bygges grunnmuren for selvregulering.

Når mobilnettet svikter bør viktige samfunnsaktører kunne hoppe over til nett som virker, mener forsker. 

Nytt fra akademia:

Forskningsrådet utreder flere alternativer for et nytt 22. juli-senter for forskning på høyreekstremisme.

Nytt fra akademia:

Utviklingen innefor big data, bruk av droner, sosiale medier og digitalisering av skolen reiser spørsmål om personvern, trygghet, og åpenhet. Nå utlyses 100 millioner kroner til å forske på ansvarlig innovasjon. 

Stadig mer underholdning strømmes over nettet med varierende kvalitet på lyd og bilde. Men hvor dårlig kan det bli før vi reagerer?