Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Et helt bestemt protein er felles i utviklingen av Alzheimers sykdom, Huntingtons sykdom, autisme og depresjoner. Men hvordan? Det satses nå tungt på å forstå tilstandene og finne behandling.

Avskaff ikke au pair-ordningen, men gi kvinnene skikkelig lønn, mener forsker Elisabeth Stubberud. Hun har tatt doktorgrad på au pairer i Norge.

Nå skal forskerne undersøke om den nye teknologien finner mer brystkreft, og hva slags svulster den kan finne.

Snart kan diabetikere måle blodsukkeret uten å stikke seg i fingeren. 

Teknologien for persontilpasset medisin er inne i en rivende utvikling som vil revolusjonere behandlingen av mange sykdommer. Men hvis revolusjonen skal komme, må endringer i både regelverk og holdninger til.