Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Den skal være liten og følsom, og den skal operere over store områder. 

Norske barnehager er dårlige til å pirre barnas nysgjerrighet og utforskertrang. Økt fokus på læring og kutt i estetiske fag er årsaken, mener forskere. 

Ungdom som har helseproblemer tidlig, havner oftere hos Nav som voksne, viser studie. – Mye kan løses på kontoret til skolehelsesøsteren uten at ungdom blir stemplet som syke, sier forsker. 

Innen 2050 kan Norge produsere 20 millioner tonn tang og tare til en årlig verdi av 40 milliarder kroner. – Halvparten kan produseres i oppdrettsintensive områder, mener forskningsleder Aleksander Handå.

Noen norske velferdsordninger kan fungere som eksempel når Kina nå vil skape en velferdsstat for alle.