Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Oppdrettere bruker stadig mer medisiner mot lakselus. Det kan få alvorlige konsekvenser for rekene langs kysten vår.

Myndighetene i Norge har innført strengere krav for å motta ytelser. Velferdsforskere advarer om at det kan føre til at nordmenn mister politisk engasjement og tillit.

Redusert havis i Arktis kan føre til mindre uvær langs norskekysten og i Norskehavet.

Vi må få utlendinger til investere mer i norske bedrifter som driver med forskning og utvikling. Nå foreligger planene for hvordan.
Spillteknologi kan gjøre kriseøvelser mer realistiske, museumsbesøk morsommere, og byer og innbyggere smartere.