Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Til tross for økt innsats på flere hold, er ikke samisk hverdagsspråket for en stor andel samer. Mange, særlig  30- og 40-åringer, velger bort samisk fordi de er språklig usikre.
Lærernes planer og praksis viser at skolen er blitt mer målorientert etter Kunnskapsløftet.
- Nå ser de som jobber med kulturminner at de også kan ha en verdi for lokalsamfunnet, utover det at et naust eller lignende blir satt i stand, sier forsker. 
Dårlig kommuneøkonomi gjør at fritidstiltak for ungdom er under stadig trussel for nedleggelse.
Fysisk aktivitet er viktig for barn etter kreftsykdom. Det bidrar til at barna kan komme raskere tilbake til en hverdag med god livskvalitet.