Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Mindretallet blant innbyggerne i Nord-Norge bruker naturen aktivt.
Svake elever ramler av i matte allerede i barneskolen uten å bli sett. Det er for seint å sette inn tiltak når de sitter og regner på fingrene i tiende klasse.

Blir ikke turistene dirigert til attraksjonene, kommer de ikke. Men når de først kommer, er de fornøyd med besøket

Norge har undervurdert betydningen av hvordan man presenterer turistattraksjoner, mener professor.
Reiser uten barn er de mest populære reisene i Norge. Og aller mest ønsker disse turistene å få se nordlyset.