Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Utfordrende hybelliv, sosial utrygghet og overdreven gaming er bare noen av årsakene til høyt frafall blant elever på videregående skole i Lofoten.

Eldre som hadde noe meningsfullt å gjøre og noen å snakke med opplevde at de hadde gode liv, på tross av fysiske plager.

Det er lite penger å spare på å sentralisere ungdomsskoler, mener forskere.

For to år siden ansatte Bodø kommune en rådgiver som skal sitte tilgjengelig for alle elever som trenger noen å dele tankene sine med. Forskere mener ordningen er svært lovende. 

Lærernes planer og praksis viser at skolen er blitt mer målorientert etter Kunnskapsløftet.