Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Eldre som hadde noe meningsfullt å gjøre og noen å snakke med opplevde at de hadde gode liv, på tross av fysiske plager.

Et falleverdig naust kan gi penger i kassa, mener forskere som har sett på hvordan kulturminner kan brukes som ressurs i samfunnsutvikling.

Guiden har en nøkkelrolle for om du sitter igjen med en av dine livs opplevelser eller ikke.

Fylkeskommunen opprettet den ene kvinnesatsingen etter den andre. Men har de virket? 

Både grunneiere, næringsliv og friluftsfolk synes tilfredse med næringsutviklingen i åtte verneområder i Nord-Norge. Men så mye penger blir det ikke av det.