Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Hvis vi spiser mindre rødt kjøtt, kan den norske selvforsyningsgraden økes fra 50 til 80 prosent, samtidig som vi spiser sunnere.

Inntektskravet for familieinnvandring kan presse folk til å ta dårlig betalte jobber i stedet for å ta utdanning. På lengre sikt kan det føre til at folk faller ut av arbeidsmarkedet, mener forsker.

For aktører som våger å satse, kan cruiseturismen bli en gullgruve også på land.

Menn har designet mesteparten av løsningene vi omgir oss med. Her er fem eksempler på hva som skjer når tradisjonelt maskulint design blir utfordret.

Lærerne ønsket at elevene selv skulle ha ansvar, mens elevene ville at lærerne skulle gjøre det. Slik gikk det når ungdomsskolene innførte en time fysisk aktivitet om dagen.