Samarbeidspartner

Nofima

Fra Nofima
Hvorfor ikke satste på å bli selvforsynt med vegetabilsk olje her i landet? spør en forsker som mener matindustrien kan tjene på å lære mer om fett og fettløselige stoffer i mat.
Fra Nofima
Du får i deg like mye omega-3, uansett om du tar kapsler eller spiser beriket mat.
Fra Nofima
Laks som stresses før slakting får kortere holdbarhet. De negative følgene av stress er større for rå enn for kokt laks.
Fra Nofima
Fiskeindustrien i Nord-Norge får dårligere råvarer fordi fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet.
Fra Nofima
Gode priser gjør at kystflåten prioriterer torsk framfor hyse og sei.