Samarbeidspartner

Nofima

Fra Nofima
Vill torsk i fangenskap er kresen på hva den spiser. Bare fire av ti vil spise tørrfôr, men med effektiv sortering kan denne torsken bli en attraktiv settefisk.
Fra Nofima
De siste årene er det kommet stadig nye fiskeprodukter på markedet i Brasil, noe som utfordrer posisjonen til den norske klippfisken.
Fra Nofima
Med riktig behandling kan bygg- og havreprodukter øke innholdet av en type antioksidanter, til det 20-dobbelte.
Fra Nofima
Flere forsøk viser at miniubåt utkonkurrerer dykkere når det gjelder å fange kråkeboller - et av verdens best betalte sjømatprodukter.
Fra Nofima
Rundt oppdrettsanlegg er det ofte mye villfisk, men det er ikke tillatt å fiske nærmere enn 100 meter fra anleggene.