Samarbeidspartner

NLA Høgskolen

– Vi lever i en verden preget av populistisk tenkning og impulsstyrte forbruksvaner, sier forsker. Hun skal gjøre studenter mer bevisste på egne verdier.