Samarbeidspartner

NILU - Norsk institutt for luftforskning

«Det er et hull i himmelen» sang DumDum Boys i 1989 med klar referanse til ozonhullet og farene det førte med seg. Men hva er ozonlaget, og hvorfor hører vi så lite om dette hullet i dag?

– For hver måned som går, med dagens høye salg av dieselbiler, så øker vi helseplagene for befolkningen i fremtiden, sier forsker.

Kjører du elbil med piggdekk? Da går miljøvinninga fort opp i spinninga.

Smarte datamodeller viser hvordan miljøgiften siloksan ender opp i fisken i Storvannet. 

Dårlig luft er årsaken til at mer enn 450 000 europeere dør for tidlig. Dette gjelder også Norge. Men hvordan vet vi hvilke dager det er størst risiko for å bli utsatt?