Samarbeidspartner

NILU - Norsk institutt for luftforskning

Nedbryting av ozonlaget over Norge ser ut til å ha stoppet opp. Samtidig ble det i vinter målt rekordlave sesongverdier av ozon.

Data og blodprøver fra ulike kvinneundersøkelser brukes nå til å beregne forventede miljøgifter i menneskekroppen. 

Metannivået i atmosfæren har økt jevnt og trutt siden 2006. Forskere tror den økende temperaturen i Arktis kan være en av årsakene. 

Isødet i Antarktis er ikke forskånet for verdens forurensing. Forskere har sporet partikler i Antarktis tilbake til en en skogbrann i Brasil.
Et infrarødt kamera som kan se askeskyer fra vulkanutbrudd er snart klart til bruk på fly. Vellykkede tester over vulkanene Etna og Stromboli gjør forskerne optimistiske.