Samarbeidspartner

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

På 1990-tallet gjorde Sysselmannen på Svalbard tiltak mot opptining av permafrost rundt kulturminner på Svalbard. Har det fungert?

At Munch satte ut maleriene i regnvær har ingenting med kunstnerisk uttrykk å gjøre, ifølge forsker. 

Det er mye som taler for at Stavanger var noe langt mer enn en vanlig gårdsbebyggelse i vikingtid og tidlig middelalder.

Hvordan balanserer reineiere egne interesser opp mot andre? Forskere har undersøkt samarbeidsklimaet blant samiske reineiere ved hjelp av spillteori.    

Økt turisme og klimaendringer bryter ned unike kulturminner på Svalbard i stor fart. Nå vil forskere ta i bruk droner for å overvåke øygruppas kulturminner.