Samarbeidspartner

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

De fant blant annet et jernalderhus på Evenskjer, en gravhaug i Sørvika og et jernaldernaust på Bjarkøy. Og det takket være bruk av georadar kombinert med tradisjonell graving.

Personen bak denne innskriften har nok rotet med runene, mener arkeolog.

Det er bare klinknaglene igjen etter vikingbåtene på Island. Nå skal forskere bruke dem til å finne ut av hvor båtene opprinnelig kom fra.

Det er mye som taler for at Stavanger var noe langt mer enn en vanlig gårdsbebyggelse i vikingtid og tidlig middelalder.

På 1990-tallet gjorde Sysselmannen på Svalbard tiltak mot opptining av permafrost rundt kulturminner på Svalbard. Har det fungert?