Samarbeidspartner

NIFES

Fra NIFES

Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks.

Fra NIFES

De aller fleste bakterier dør i tillagingen av lutefisk, men noen overlever.

Fra NIFES
For mye omega-6 i kosten kan gjøre at vi spiser mer og legger på oss.
Fra NIFES

Bhaktapur ligg nesten 100 mil frå nærmaste hav. Likevel har nepalarane godt med feittsyrer ein vanlegvis får frå sjømat, i blodet. Årsakene er eit mysterium for forskarane.

Fra NIFES

Ni av ti niendeklassinger spiser mindre enn den anbefalte mengden frukt og grønt, viser en fersk undersøkelse blant ungdom i Bergen. Én av fire spiser fisk sjeldnere enn én gang i måneden.