Samarbeidspartner

NIFES

Fra NIFES
For mye omega-6 i kosten kan gjøre at vi spiser mer og legger på oss.
Fra NIFES

Ni av ti niendeklassinger spiser mindre enn den anbefalte mengden frukt og grønt, viser en fersk undersøkelse blant ungdom i Bergen. Én av fire spiser fisk sjeldnere enn én gang i måneden.

Fra NIFES

Ved å tilsette alger i fôret til insektslarver blir de rikere på jod, omega-3 og vitaminer. Det gjør insektene til bra laksemat.

Fra NIFES
Frie fettsyrer i fôr tar livet av torskelarvene. Selv små mengder er dødelig.
Fra NIFES

Ved å auke vitamin D-nivået i laksefilet, kan vi auke vitamin D-statusen, og dermed betre beinhelsa, til dei som et den.