Samarbeidspartner

NIFES

Fra NIFES

Ved å tilsette alger i fôret til insektslarver blir de rikere på jod, omega-3 og vitaminer. Det gjør insektene til bra laksemat.

Fra NIFES

Måten ein frys og tinar torsken på har alt å seie for kvaliteten på produktet, viser eit nytt forskingsprosjekt.

Fra NIFES

Dei gamle anbefalingane om tilskot av vitamin og mineral i laksefôret stemmer ikkje lenger.

Fra NIFES

I fjøresteinane våre veks ei grønsak som er full av næring men som vi nesten ikkje nyttar. No vil forskarane undersøkje om taren kan få ein større plass på den norske tallerkenen.

Fra NIFES

Tidlegare leid folk i Nepal av struma og barn vart føydde med hjerneskade på grunn av alvorleg jodmangel. No viser norsk forsking at mange tvert imot får for mykje jod i seg. Kva skjedde?