Samarbeidspartner

NIBIO

Oppvekst på statens forsøksgårder
Fra NIBIO

Astri Pestalozzi har vokst opp på statens forsøksgårder. I ungdomstida telte hun og målte gress med linjal. Til middag vanket det mye dårlige poteter som skulle smakstestes.

Fra NIBIO

Granbarkbillen drepte nær 10 millioner kubikkmeter gran under utbrudd i Sør-Skandinavia på 1970-tallet. Nye studier indikerer at klimaendringer kan fremme store billeangrep i de nordlige granskogene i fremtiden.

Fra NIBIO

Den aukande bestanden av hjort skapar problem for norske grasbønder. Dette gjeld særleg dei som dyrkar timotei. Meir jakt kan vere løysinga.

Fra NIBIO

De bygger ærfuglhus og holder naturens fuglejegere og eggrøvere borte. I samarbeid med forskere jobber fuglevokterne målrettet for å sikre bestanden og den historiske tradisjonen med bærekraftig sanking av ærfugldun.

Fra NIBIO

For å sikre framtidig mattryggleik må dagens jordbruk tilpasse seg endringane i klimaet. – Vi er heilt i startfasen på klimatilpassing i Noreg, seier forskar.