Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Verdas myrer fanger to til tre gonger meir karbon enn regnskogen. 

Fra NIBIO

Det har vært observert dramatisk skade på selje de siste årene, høyst sannsynlig forårsaket av bakterien Pseudomonas syringae. Forskere er bekymret over utviklingen.

Fra NIBIO

Verdens befolkning øker og matmangel er et stort problem. En løsning kan være å ta bedre vare på den maten vi allerede produserer.

Fra NIBIO

Hvor bør Norge bygge fremtidens grønne industrier? Letingen foregår ved å stable kart oppå hverandre.  

Fra NIBIO

<p>De norske fjørferasene er sikret i en genbank med levende dyr. Et lager med frossen sæd kan imidlertid være et viktig supplement for å sikre det levende genmaterialet.</p>