Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Dyrket myr er en stor kilde for utslipp av drivhusgasser. Men det hjelper å restaurere myr som tidligere har vært dyrket tilbake til den opprinnelige myrvegetasjonen.

Forskere i felt
Fra NIBIO

Han reiser verden rundt for å lære å lage best mulig sider. Kunnskapen tar han med seg hjem til siderprodusentene i Hardanger.

Fra NIBIO

Vi vil ha friske norske jordbær, plommer og grønnsaker som hverken er angrepet av sopp eller skadedyr. Samtidig har Norge fått en økning i skadegjørere som er resistente mot plantevernmidler.

Forskere i felt
Fra NIBIO

De finnes over hele landet, men de er veldig sjeldne. De forlater hjemmene sine tidlig om våren og borer dype hull i jorda. De har følsomme fingre og trent blikk. Vet du hvem de er?

Forskere i felt
Fra NIBIO

Hver sommer stikker Paul Eric Aspholm til russergrensen i nord for å telle svaner, ender, gjess og andre vannfugler. Vi fikk være med på oppdraget.