Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Trebukkene i Norden er en av de best kjente familiene av insekter. Likevel har en ny underart av liten ospebukk blitt funnet. Det mest spesielle er at den ikke liker osp.

Fra NIBIO

Avskoging i Norge gir dobbelt så mye klimagassutslipp som innenlands flytrafikk. Likevel har det ikke blitt mindre skog.

Fra NIBIO

Gummibiter brukt på kunstgressbaner utgjør en stor risiko for miljøet fordi de lett kommer på avveie. Men det finnes flere tiltak for å forhindre dette.

Fra NIBIO

Elvemuslingen sliter på grunn av overfiske og urbanisering. Nå viser en ny studie at klimaendringer også kan skape trøbbel for muslingene.

Fra NIBIO

Flere og flere norske juletreprodusenter satser på fjelledelgran. Men fortsatt mange vil ha den norske julegrana.