Samarbeidspartner

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Mange bestyrer mye av livet sitt med smarttelefonen, men får fortsatt ikke sende e-post til fastlegen.
Elektronisk selvrapportering av symptomer før møte med legen, har positive effekter på pasientens helse og gir gode data til sykdomsovervåking.
Apper kan forbedre livskvaliteten for folk med diabetes.
Én app kan hjelpe oss å holde oversikt over hva vi spiser, mens en annen kan hjelpe oss å mestre en kronisk sykdom.
Pasienter med tykktarmskreft får like god oppfølging hos egen fastlege som hos kirurg på poliklinikk.