Samarbeidspartner

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Pasienter som fikk snakke med psykolog via Skype, var positive til å få behandling i sitt eget hjem. Noen av pasientene opplevde også at samtalen ble mer ærlig.

Opplæringen er nyttig for å hjelpe de eldre å opprettholde og styrke sine sosiale nettverk, viser ny forskning.

Forskere ba barn og unge med funksjonsnedsettelser om å teste klokker og spesielle smarttelefoner. Teknologien kan bidra til en hverdag med mer lek og underholdning.

Ved hjelp av et dataprogram kan forskere nå analysere informasjon i pasientens elektroniske pasientjournal, uten at personvernet settes i fare. 

Mens helsetjenesten tar imot flere og flere pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, er den fortsatt organisert for å kun se én sykdom av gangen.