Samarbeidspartner

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Mange bestyrer mye av livet sitt med smarttelefonen, men får fortsatt ikke sende e-post til fastlegen.

Ved hjelp av et dataprogram kan forskere nå analysere informasjon i pasientens elektroniske pasientjournal, uten at personvernet settes i fare. 

Hver femte nordmann har benyttet en helseapp, enten det er for å telle kalorier eller for daglig oversikt over kronisk sykdom.

Mens helsetjenesten tar imot flere og flere pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, er den fortsatt organisert for å kun se én sykdom av gangen.

Kolspasienter og hjertesyke blir ofte bedre med trening. Likevel slutter mange å trene når de kommer hjem fra rehabilitering. Oppfølging via nett eller sms kan være til hjelp.