Samarbeidspartner

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Det er ikke alltid like lett for en allmennlege å vite. Nå skal en ny metode gjøre det enklere å oppdage mistenkelige føflekker.

Forskere ba barn og unge med funksjonsnedsettelser om å teste klokker og spesielle smarttelefoner. Teknologien kan bidra til en hverdag med mer lek og underholdning.

Opplæringen er nyttig for å hjelpe de eldre å opprettholde og styrke sine sosiale nettverk, viser ny forskning.

Pasienter som fikk snakke med psykolog via Skype, var positive til å få behandling i sitt eget hjem. Noen av pasientene opplevde også at samtalen ble mer ærlig.

Mens helsetjenesten tar imot flere og flere pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, er den fortsatt organisert for å kun se én sykdom av gangen.