Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Etter 30 år med offentlig engasjement mot vold i nære relasjoner, er omfanget fortsatt det samme.
De som har vært utsatt for en traumatisk hendelse drikker hverken mer eller mindre enn andre.
Elever på skoler med mye mobbing, presterer i gjennomsnitt nesten en hel karakter lavere enn andre elever.
Barns vansker etter traumer påvirker foreldrene til å se nytt på verden og kan gi personlig vekst.
Kvalitativ metode enger seg godt til å analysere psykoterapeutisk behandling.