Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nesten fire av ti etterlatte etter Tsunamien i 2004 slet med alvorlige depresjoner, angst og posttraumatiske stresslidelser seks år etter katastrofen. 

– Dette er syke barn, og flere trenger akutt behandling, sier forsker.
De støtter ikke lenger tradisjonell omskjæring, men vil ta i bruk en variant som oppfattes som mildere.
Foreldre har også utbytte av at barna får behandling etter traumatiske hendelser.
Barn som blir misbrukt eller opplever krig og terror utvikler oftere posttraumatisk stresslidelse enn barn som blir ofre for ulykker eller plutselig tap av en forelder.