Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

En ny metode for barnesamtaler er vitenskapelig testet for bruk i barnevernet. Metoden hjelper barn som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt til å fortelle sin historie.
Traumatiserte klarer ikke å formidle sine traumer med ord, men viser dem, ubevisst, gjennom upassende atferd og destruktive samspill.
De støtter ikke lenger tradisjonell omskjæring, men vil ta i bruk en variant som oppfattes som mildere.
Etter 30 år med offentlig engasjement mot vold i nære relasjoner, er omfanget fortsatt det samme.
Gutter i Oslo er mest utsatt for vold fra jevnaldrende, jenter er mest utsatt for vold fra voksne og flest seksuelle overgrep skjer i Finnmark.