Samarbeidspartner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Spør en forsker:

I dag er det ingen som overlever demens. Mange tror kanskje at sykdommen er en del av vår normale aldring. Sånn er det ikke.

Akutt forvirring er veldig vanlig hos eldre som legges inn på sykehus. Det viser seg å kunne være langt alvorligere enn tidligere antatt. 

 

Å få demens i ung alder er en tragedie, ikke bare for pasienten, men også for de pårørende. I Norge er det i dag minst 4500 yngre personer med demens, og stadig flere unge rammes.

En ny studie viser at eldre som opplever mye søvnproblemer, har flere symptomer som kan kobles til økt fare for Alzheimers.

En av fem som rammes av akutt hjerneslag, utvikler demens i løpet av ett år. Totalt vil over halvparten av hjerneslagpasientene få svikt i hjernefunksjonen. En ny studie skal prøve å finne svar.