Samarbeidspartner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

En ny studie viser at eldre som opplever mye søvnproblemer, har flere symptomer som kan kobles til økt fare for Alzheimers.

Spør en forsker:

I dag er det ingen som overlever demens. Mange tror kanskje at sykdommen er en del av vår normale aldring. Sånn er det ikke.

Nytt fra akademia:

Demensforskningen ligger langt bak forskning på andre store diagnoser. Men nå deles det ut 12 millioner kroner til forskning på demens og Alzheimer. 

Et nytt funn utfordrer dagens forklaringer på Alzheimers sykdom. Det kan resultere i en ny behandling.

Hvis legen skal si noe om risikoen for hjerte- og karsykdom, kan det være vel så viktig å måle blodtrykket mens du er i aktivitet som når du sitter stille.