Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Bare seks av ti tilfeller av revnet livmor er registrert i Det medisinske fødselsregisteret.
Hyppig fotografering av befruktede egg gir flere graviditeter etter prøverørsbehandling.
Kvinner som har fjernet livmoren kirurgisk, har nesten dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet.
Moderne statistisk analyse avslører mer om svangerskapsdiabetes.