Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Sykdommen lupus er dobbelt så vanlig i Oslo som i Danmark og England. Hvorfor er et stort mysterium.

Kvinner med sene blodsukkertopper, som får høyt blodsukker sent i svangerskapet, bærer frem barn med høy fødselsvekt.

Forskere har funnet små kromosomavvik hos foster ved å ta en blodprøve av mor. Men testen kan også oppdage avvik som bare finnes hos mor, eller som ikke har noen medisinsk betydning.

Det finnes mange grunner til at både kvinner og menn er ufrivillig barnløse. Men den teknologiske utviklingen de siste tiårene har gjort at flere og flere kan få egne barn.

De fleste kvinner som har gjennomgått keisersnitt, kan trygt føde vaginalt ved senere svangerskap.