Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Sykdommen lupus er dobbelt så vanlig i Oslo som i Danmark og England. Hvorfor er et stort mysterium.

Kvinner med sene blodsukkertopper, som får høyt blodsukker sent i svangerskapet, bærer frem barn med høy fødselsvekt.

De fleste kvinner som har gjennomgått keisersnitt, kan trygt føde vaginalt ved senere svangerskap.
Kvinner som har fjernet livmoren kirurgisk, har nesten dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet.

Forskere har funnet små kromosomavvik hos foster ved å ta en blodprøve av mor. Men testen kan også oppdage avvik som bare finnes hos mor, eller som ikke har noen medisinsk betydning.