Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, får økt risiko for å utvikle hjerte-karsykdom senere i livet.

Men det er ingen grunn til bekymring for den enkelte, mener forsker.

Redusert fruktbarhet og befruktningsteknikker kan påvirke barnet negativt.

Sykdommen lupus er dobbelt så vanlig i Oslo som i Danmark og England. Hvorfor er et stort mysterium.