Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Spør en forsker:

Alle som selv har født kan fortelle en historie om hvor lenge fødselen deres varte. Men hva sier vitenskapen?

Det finnes mange grunner til at både kvinner og menn er ufrivillig barnløse. Men den teknologiske utviklingen de siste tiårene har gjort at flere og flere kan få egne barn.

Kreftbehandling kan ødelegge muligheten for å få barn. Men ved å fryse ned vev fra eggstokken før behandling kan pasienter øke sjansene sine for å få barn senere i livet. 

Eldre friske kvinner opplever oftere komplikasjoner under fødsel enn de yngre, men forskjellene er små, viser en ny studie. 

Det norske helsevesenet skal ha lik behandling for alle. Men bedre diagnostikk og behandling har kommet kvinner med høy utdanning mest til gode, mener forsker.