Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Symptomer som hukommelsessvikt kan ha flere årsaker enn de typiske sykdommene vi forbinder med demens.

Det å akseptere at livet er ufullkomment, gjør at eldre trives bedre.

Personer med demens fikk bedre og mer personlig omsorg etter at helsepersonell deltok i opplæringsprogram. – Bør være obligatorisk, mener forsker.

Jo flere legemidler, jo større er riskoen for å få legemidler med uheldige bivirkninger. Norske forskere har nå undersøkt omfanget blant eldre som akuttinnlegges på sykehus.

De pårørende til personer som får en demenssykdom tidlig i livet, opplever lavere livskvalitet enn de som har sykdommen.