Samarbeidspartner

International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Stavanger-regionen er er et godt eksempel på aktiv og vellykket nettverksstyring. Forskere maner likevel til sterkere politisk styring av nettverkene.
I akvarier i Stavanger forsøker forskere å finne ut hvordan livet i havet vil fortone seg for reker og koraller i framtiden.
Alle er samde om at nøkkelen til å redusera skadane blant unge arbeidstakarar i bygg og anlegg finst i bedriftene sjølve. Men forpliktande konkrete tiltak har ingen god klang i bransjen.

Verdens fattige, som blir hardest rammet av klimaendringene, blir ikke godt nok representert i internasjonale fora. - Demokratiet svikter, sier statsviter.

Når to partar er i konflikt, må nokon mekle. I meklarrolla sit ofte juristar. Men kva kan dei om mekling?