Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Gjeninnføring av muligheten til å stryke kandidater fra listene ved kommunestyrevalg kan gjøre det vanskeligere for minoritetskandidater å bli valgt.
Idrettsrådene står i et spenningsfelt mellom sivilsamfunnet og det offentlige. Behovet for å være synlig skaper en fare for at de blir redusert til kommunale utvalg.
Lønnsforskjellene i Norge blir stadig større, men utviklingen er ikke dramatisk, viser fersk rapport.
Forsøk med moderat kvotering i statlige virksomheter har gitt økt bevissthet om rekruttering av ikke-vestlige innvandrere, men ordningen er lite brukt.
Kan man i forskningens navn forsvare en fiktiv jobbsøknad? Metoden kan gi gode resultater, men byr på forskningsetiske innvendinger.