Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Sosiale medier er en viktig kanal for ungdoms politiske deltagelse. – Hvis politiske partier vil nå ungdommen, er sosiale medier en nødvendig arena, mener forskere.
Ungdom mellom 16 og 18 år mer aktive i frivillig sektor enn eldre ungdom.
– Staten må gi en begrunnelse for hvorfor den holder liv i små organisasjoner som ellers ville dødd ut, mener samfunnsforsker.
Inkluderingen av innvandrere i Bergens sosiale fellesskap treffer bare utvalgte grupper.
Erfaringer fra andre land viser at 16-åringer stemmer i større grad enn eldre ungdommer.