Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Innvandrere som nylig har kommet til Norge er ikke like stedbundet som nordmenn. Dette er positivt for arbeidsmarkedet, mener forskere.
Forsøket med elektronisk valg i 2011 ble tatt godt imot hos mange velgere. Men forsøket reiser noen prinsipielle spørsmål om hvordan hemmelig valg skal ivaretas.
Demokratiet i Norge utspiller seg på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Det kan føre til spenninger mellom nasjonal styring og lokalpolitisk handlefrihet.
Trossamfunn kan på den ene siden bidra til å forsterke kulturtrekk fra hjemlandet. På den andre siden kan de redusere nykommeres følelse av fremmedgjøring.
Over 9000 asylsøkere forsvant fra norske mottak mellom 2008 og 2011. Av disse hadde 2400 fått opphold eller forlatt landet, frivillig eller med tvang.