Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Sosiale medier endrer maktrelasjoner i offentligheten gjennom demokratisering og etablering av et nytt digitalt hierarki, mener forsker.
Den politiske høyre-venstre-aksen lever i beste velgående. Men for å forstå dagens politiske landskap, må man også ta hensyn til nye skillelinjer.
Et utenlandsk navn reduserer sannsynligheten for å bli kalt inn til intervju med omlag 25 prosent.
Norge scorer konsekvent høyt på alle mål for sosial kapital i internasjonale sammenlikninger.
– Når kildehenvisninger fungerer mest som pynt, er det ikke lenger godt å vite hva som er et rykte og hva som er forskningsbasert kunnskap, mener førsteamanuensis.